ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Copyright ©Distribution Services Management 

Всички права запазени.

Всички материали, публикувани на този сайт, както и самият сайт, са защитени от авторски права, търговски марки и/или други права на интелектуална собственост. Тези материали принадлежат на дружеството SC Distribution Services Management и могат да се използват с разрешение на техните собственици само за нетърговски цели. Терминът материали се отнася до: снимки, изображения, илюстрации, текстове, видеоклипове, аудиоклипове, рисунки, лога, търговски марки и други материали на този сайт, както и за софтуера, използван при проектирането и разработването на сайта. Всички права са запазени за целия свят.
Името, логото и марката UGEARS, както и всички други свързани марки, регистрирани или не, са търговски марки или марки, свързани с услуги на UKRAINIAN GEARS LLC от Украйна.
Политика за поверителност
Ugearsmodels има строга политика за защита на поверителността на данните на клиентите.
Distribution Services Management  (наричано по-надолу Компанията) е собственик на сайта www.ugearsmodels.bg. Компанията удостоверява факта, че ще спазва предвиденото в Закон 677/2001 относно защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на тези данни.
С какви цели се събират данни от потребителите:
Обработка и доставка на поръчките
Информиране на потребителите във връзка с акаунта им на www.ugearsmodels.bg
Информиране на потребителите относно статуса на поръчките
Търговска дейност
Маркетинг и реклама
Промотиране на продуктите
Пазарно проучване
Анализ на поведението на потребителите
Компанията не изпраща непоискани съобщения. Всеки клиент, предоставил лични данни на уебсайта www.ugearsmodels.bg, може да реши да бъдат премахнати от базата данни. Компанията ще използва предоставената от потребителите информация само за целите, за които е била събрана.
Компанията може да предоставя Вашите личните данни на други компании, с които си сътрудничи, с цел възлагане на услуги, договорени с клиентите – напр. куриерски фирми, фирми за маркетингови и рекламни услуги, платежни услуги и други, само след като те са поели ангажимент за поверителност.
С попълването на полетата относно Вашите данни при създаване на акаунта и/или при поръчка, давате съгласието си тези данни да се съхраняват, обработват и използват без времеви и териториални ограничения, за целите, посочени по-горе.
Компанията се задължава да информира потребителите относно обработването на лични данни.
Права на потребителите
Всяко лице има право да взема отношение във връзка с данните и може да поиска безплатно коригирането, актуализирането, попълването, блокирането или изтриването на данните, ако те не се използват съгласно закона или са непълни и неточни, чрез писмено искане, изпратено до Дружеството съгласно точка А.
Всяко лице има право на възражение, чрез което може да се противопостави на обработването от Компанията на предоставените ѝ данни, чрез писмено искане, предадено на Компанията съгласно точка А.
Всяко лице има право да не е предмет на индивидуално решение, взето от Компанията.
Всяко лице има право да се обърне към съда, ако счита, че опазването на личните му данни е нарушено.
Всяко лице има право да бъде информирано от Компанията относно обработката на личните му данни
Всяко лице има право на достъп до своите данни чрез писмено искане, изпратено до Компанията, както е посочено в долната точка.
Т. A  За да упражнят тези си права, потребителите трябва да изпратят писмено искане, с подпис и дата, чрез предпочитан от тях метод:
1. Сканирано по имейл до адрес office@ugearsmodels.bg
Плащане
Плащането на поръчката може да се извърши с помощта на една от опциите по-долу:
a. Наложен платеж
Плащането на поръчката се извършва в брой, в лева, на куриера, който доставя пратката. Плащането се извършва на основание на данъчната фактура, издадена от Distribution Services Management  SRL. В съответствие с разпоредбите на чл. 155 от Данъчния кодекс, фактурата се изпраща на клиента заедно с поръчаните продукти на адреса за доставка.
б. Онлайн с банкова карта чрез euplatesc.ro (Visa/Visa Electron/Maestro/Mastercard)
Ако сте избрали платежен метод „Онлайн с банкова карта“, е необходимо да попълните формуляр с информацията за Вашата карта в защитената страница на компанията, която обработва плащанията.
–Плащанията с кредитна/дебитна карта на Visa и MasterCard (Visa/Visa Electron и MasterCard/Maestro), се извършват чрез системата „3-D Secure“, разработена от организации, които гарантират, че онлайн трансакциите са също толкова сигурни колкото тези, извършени чрез банкомати или във физическите магазини, при търговеца.
– “3-D Secure” гарантира на първо място, че никаква информация, свързана с Вашата карта, няма да бъде прехвърляна или съхранявана в никакъв момент на сървърите на магазина или на сървърите на компанията, която обработва плащанията. Тези данни се въвеждат директно в системите на Visa и MasterCard. Важно е да се знае! – Не се удържа комисионна за плащане с банкови карти!

Автоматично събирани нелични данни
Когато посещавате нашите уеб страници, можем автоматично да събираме (без регистрация) нелични данни (напр. вида на използвания уеб браузър и операционната система, името на домейна на уеб страницата, от която сте дошли, броя на посещенията, средната продължителност на прекараното време на сайта, разгледаните страници). Можем да използваме тези данни и да ги изпращаме на централата, за да следим атрактивността на нашите уеб страници и да подобряваме тяхната ефективност или съдържание.

Сигурност

За да защити вашите лични данни от случайно или незаконно унищожаване, загуба или подправяне, както и срещу достъп от неоторизирани лица, ugearsmodels.bg използва технически и организационни мерки за сигурност, включително:
– достъпът до базата данни се извършва само чрез потребителско име и парола, които се предоставят само на служителите и се използват изключително с цел изпълнение на служебните им задължения;
– всички потребители са задължени да опазват поверителността на данните, до които имат достъп;
– достъпът до данни се осъществява само от устройства на компанията;
– всеки месец (30 дни) базата данни се архивира.
– отпечатването на данни се извършва само от устройства на компанията, от определени служители.
Абониране и отписване от бюлетин
Абонирането и отписването от бюлетина на сайта ugearsmodels.bg е безплатно и доброволно и предполага съгласието със следващите условия за ползване. Изпратените съобщения не са непоискани и можете да се отпишете по всяко време, като следвате инструкциите в долното поле на всеки имейл. Изпратените съобщения са в съответствие със Закона за електронната търговия във връзка с търговската комуникация, така както е предвидено в българското и международното законодателство.
Нашата компания винаги поставя клиента на първо място. Ще направим всичко, за да сме сигурни, че Вашето пазаруване е уникално и приятно за Вас преживяване. Заповядайте на страницата с продукти.